You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

25 lines
2.3 KiB

{
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(osName)s işletim sisteminde %(browserName)s ile %(appName)s",
"Custom Server Options": "Özelleştirilebilir Sunucu Seçenekleri",
"Dismiss": "Kapat",
"powered by Matrix": "Matrix tarafından destekleniyor",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "%(platformName)s platformunda Riot Masaüstü",
"Unknown device": "Bilinmeyen aygıt",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Ekran paylaşımlı arama yapmak için HTTPS kullanıyor olmalısınız.",
"Welcome to Riot.im": "Riot.im'e hoş geldiniz",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Merkezsiz, şifreli sohbet & işbirliği ile Matrix tarafından desteklenmektedir",
"Chat with Riot Bot": "Riot Bot ile Sohbet Et",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Özel sunucu seçenekleri kullanıp farklı bir anamakine URL'si belirleyerek diğer Matrix sunucularına giriş yapabilirsin. Bu Riot'u varolan bir Matrix hesabı ile farklı anamakine de kullanmanı sağlar.",
"Sign In": "Giriş Yap",
"Create Account": "Hesap Oluştur",
"Need help?": "Yardıma mı ihtiyacın var?",
"Explore rooms": "Odaları keşfet",
"Room Directory": "Oda Dizini",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Riot yapılandırmanız geçersiz JSON ifadesi içermektedir. Lütfen problemi düzeltin ve sayfayı yenileyin.",
"Invalid JSON": "Geçersiz JSON",
"Your Riot is misconfigured": "Rioutunuz hatalı yapılandırılmış",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uygulamayı hazırlarken beklenmeyen hata oluştu. Lütfen detaylar için konsola bakınız.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Geçersiz yapılandırma: default_server_config, default_server_name, yada default_hs_url den sadece birisi seçilebilir.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Geçersiz yapılandırma: varsayılan sunucu seçilmemiş.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Ayrıştırıcıdan gelen mesaj: %(message)s"
}