You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

26 lines
2.4 KiB

{
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s %(browserName)s bidez %(osName)s ostalarian",
"Custom Server Options": "Zerbitzari pertsonalizatuaren aukerak",
"Dismiss": "Baztertu",
"powered by Matrix": "Matrix mamian",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop %(platformName)s plataforman",
"Unknown device": "Gailu ezezaguna",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "HTTPS erabili behar duzu sekretuak partekatzeko dei bat ezartzeko.",
"Welcome to Riot.im": "Ongi etorri Riot.im mezularitzara",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Deszentralizatutako eta zifratutako txat eta elkarlana [matrix] sareari esker",
"Chat with Riot Bot": "Txateatu Riot botarekin",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Zerbitzari pertsonalizatuaren aukera erabili dezakezu bestelako Matrix zerbitzari batera konektatzeko, bere URL-a adierazita. Honek Riot beste zerbitzari batean duzun Matrix kontuarekin erabiltzea ahalbidetzen dizu.",
"Sign In": "Hasi saioa",
"Create Account": "Sortu kontua",
"Need help?": "Laguntza behar?",
"Explore rooms": "Arakatu gelak",
"Room Directory": "Gelen direktorioa",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Ustekabeko errorea aplikazioa prestatzean. Ikusi xehetasunak kontsolan.",
"Your Riot is misconfigured": "Zure Riot gaizki konfiguratuta dago",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Konfigurazio baliogabea: Ez da lehenetsitako zerbitzaririk zehaztu.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Konfigurazio baliogabea: default_server_config, default_server_name, edo default_hs_url bat bakarra zehaztu daiteke.",
"Your Riot configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Zure Riot konfigurazioak baliogabeko JSON kodea du. Zuzendu arazoa eta kargatu orria berriro.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Prozesatzailearen mezua hau da: %(message)s",
"Invalid JSON": "JSON baliogabea",
"Go to your browser to complete Sign In": "Joan zure nabigatzailera izena ematen bukatzeko"
}