You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

45 lines
4.7 KiB

{
"Dismiss": "Hylkää",
"Unknown device": "Tuntematon laite",
"Welcome to Riot.im": "Tervetuloa Riot.im-palveluun",
"Search the room directory": "Hae luettelosta",
"Custom Server Options": "Palvelinasetukset",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop, %(platformName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Sinun täytyy käyttää HTTPS-yhteyttä, jotta voit jakaa ruudun puhelussa.",
"Chat with Riot Bot": "Keskustele Riot-botin kanssa",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Aloita Riot-botin vinkkien avulla!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Matrix- ja Riot keskustelut",
"Discussion of all things Matrix!": "Keskustelu kaikesta Matrixiin liittyvästä!",
"Riot/Web & Desktop chat": "Riot/Web & Työpöytä-keskustelu",
"Riot/iOS & matrix-ios-sdk chat": "Riot/iOS & matrix-ios-sdk -keskustelu",
"Riot/Android & matrix-android-sdk chat": "Riot/Android & matrix-android-sdk -keskustelu",
"Matrix technical discussions": "Tekniset keskustelut",
"Running Matrix services": "Matrix-palvelujen ylläpito",
"Community-run support for Synapse": "Yhteisön tarjoama Synapse-tuki",
"Admin support for Dendrite": "Dendrite ylläpitotuki",
"Announcements about Synapse releases": "Ilmoitukset uusista Synapse-julkaisuista",
"Support for those using and running matrix-appservice-irc": "Tuki niille jotka käyttävät ja ajavat matrix-appservice-irc",
"Building services on Matrix": "Palveluiden rakentaminen Matrixin avulla",
"Support for those using the Matrix spec": "Tuki Matrix-spesifikaation käyttäjille",
"Implementing VR services with Matrix": "VR-palvelujen implementointi Matrixin avulla",
"Implementing VoIP services with Matrix": "VoIP-palvelujen implementointi Matrixin avulla",
"Discussion of the Identity Service API": "Keskustelu Identity Service rajapinnasta",
"Support for those using, running and writing other bridges": "Tuki niille jotka käyttävät, ajavat ja ohjelmoivat muita siltoja",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Kehittäjäkeskustelu Riot/Web kehitystiimille",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Kehittäjäkeskustelu Dendrite kehitystiimille",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "Matrixissa on olemassa monia huoneita, jotka on linkitetty olemassa oleviin verkkoihin (Slack, IRC, Gitter yms.). Tutustu hakemistoon!",
"powered by Matrix": "Matrix",
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot ei tue laitettasi. Asenna mobiilisovellus?",
"Design and implementation of E2E in Matrix": "Matrix päästä-päähän salauksen suunnittelu ja implementointi",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Osallistu kehitystyöhön",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s, %(browserName)s, %(osName)s",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Hajautettua ja salattua viestintää Matrix-teknologialla",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Voit käyttää edistyksellisiä asetuksia kirjautuaksesi muille Matrix palvelimille, määrittelemällä kotipalvelimen URL-osoitteen.<br/>Tämän avulla voit käyttää Riot:ia olemassa olevalla toisen Matrix palvelimen käyttäjätilillä.<br/><br/>Voit myös asettaa valinnaisen identiteettipalvelimen, mutta et voi kutsua käyttäjiä sähköpostiosoitteella tai tulla kutsutuksi.",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Voit käyttää mukautettuja palvelinasetuksia kirjautuaksesi muihin Matrix-palvelimiin. Tämä mahdollistaa Riotin käyttämisen toisella kotipalvelimella olevalla Matrix-tilillä.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Voit myös määrittää toisen identiteettipalvelimen, mutta et voi kutsua muita käyttäjiä sähköpostin perusteella tai saada itse kutsua sähköpostin perusteella.",
"Sign In": "Kirjaudu sisään",
"Create Account": "Luo tili",
"Need help?": "Tarvitsetko apua?",
"Explore rooms": "Etsi huoneita",
"Room Directory": "Huoneluettelo"
}