You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

36 lines
3.5 KiB

{
"Dismiss": "Zamknij",
"powered by Matrix": "napędzany przez Matrix",
"Unknown device": "Nieznane urządzenie",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Musisz używać bezpiecznego protokołu HTTPS aby użyć połączenia współdzielenia ekranu.",
"Welcome to Element": "Witamy w Element",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Zdecentralizowany, szyfrowany czat & współpraca oparta na [matrix]",
"Create Account": "Stwórz konto",
"Sign In": "Zaloguj",
"Explore rooms": "Przeglądaj pokoje",
"The message from the parser is: %(message)s": "Wiadomość od parsera to: %(message)s",
"Invalid JSON": "Błędny JSON",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Niespodziewany błąd podczas przygotowywania aplikacji. Otwórz konsolę po szczegóły.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Błędna konfiguracja. Akceptowalne wartości to: default_server_config, default_server_name, default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Błędna konfiguracja: nie wybrano domyślnego serwera.",
"Open user settings": "Otwórz ustawienia użytkownika",
"Go to your browser to complete Sign In": "Aby dokończyć proces rejestracji, przejdź do swojej przeglądarki",
"Missing indexeddb worker script!": "Brakujący skrypt workera indexeddb!",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Nie udało się załadować pliku konfiguracyjnego: odśwież stronę aby spróbować ponownie.",
"Previous/next recently visited room or community": "Poprzedni/następny niedawno odwiedzony pokój lub społeczność",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s Desktop (%(platformName)s)",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Unsupported browser": "Niewspierana przeglądarka",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Zainstaluj <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, lub <safariLink>Safari</safariLink> w celu zapewnienia najlepszego działania.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Możesz kontynuować używanie obecnej przeglądarki, lecz niektóre lub wszystkie funkcje mogą nie działać oraz wygląd aplikacji może być niepoprawny.",
"I understand the risks and wish to continue": "Rozumiem ryzyko i chcę kontynuować",
"Go to element.io": "Przejdź do element.io",
"Failed to start": "Nie udało się wystartować",
"Download Completed": "Pobieranie Zakończone",
"Open": "Otwórz",
"Your browser can't run %(brand)s": "Twoja przeglądarka nie obsługuje %(brand)s",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s używa zaawansowanych funkcji przeglądarki, które nie są dostępne w twojej przeglądarce.",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Konfiguracja Elementa zawiera niepoprawny JSON. Popraw konfiguracje i odśwież stronę.",
"Your Element is misconfigured": "Element jest nieprawidłowo skonfigurowany",
"Powered by Matrix": "Zasilane przez Matrix"
}