You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

46 lines
6.4 KiB

{
"Custom Server Options": "Власні параметри сервера",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s через %(browserName)s на %(osName)s",
"Dismiss": "Відхилити",
"powered by Matrix": "працює на Matrix",
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Riot Desktop на %(platformName)s",
"Riot is not supported on mobile web. Install the app?": "Riot не працює через оглядач на мобільних пристроях. Встановити застосунок?",
"Unknown device": "Невідомий пристрій",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Ви маєте використовувати HTTPS щоб зробити виклик із поширенням екрану.",
"Welcome to Riot.im": "Ласкаво просимо до Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Децентралізований, шифрований чат та засіб для співробітництва, що працює на [matrix]",
"Search the room directory": "Шукати у каталозі кімнат",
"Chat with Riot Bot": "Чат із Riot-ботом",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Розпочніть за допомогою декількох підказок від Riot-боту!",
"General discussion about Matrix and Riot": "Загальне обговорення Matrix та Riot",
"Discussion of all things Matrix!": "Обговорення усіх деталей про Matrix!",
"Riot/Web & Desktop chat": "Обговорення Riot для оглядачів та стільниці",
"Riot/iOS & matrix-ios-sdk chat": "Обговорення Riot/iOS та matrix-ios-sdk",
"Riot/Android & matrix-android-sdk chat": "Обговорення Riot/Android та matrix-android-sdk",
"Matrix technical discussions": "Технічні обговорення Matrix",
"Community-run support for Synapse": "Спільнота підтримки Synapse",
"Admin support for Dendrite": "Адміністрування Dendrite",
"Announcements about Synapse releases": "Оголошення випусків Synapse",
"Support for those using and running matrix-appservice-irc": "Підтримка користувачів matrix-appservice-irc",
"Building services on Matrix": "Створення служб на основі Matrix",
"Support for those using the Matrix spec": "Підтримка користувачів специфікацій Matrix",
"Design and implementation of E2E in Matrix": "Планування та впровадження E2E шифрування у Matrix",
"Implementing VR services with Matrix": "Впровадження служб віртуальної реальності в рамках Matrix",
"Implementing VoIP services with Matrix": "Впровадження служб VoIP через Matrix",
"Discussion of the Identity Service API": "Обговорення Identity Service API",
"Support for those using, running and writing other bridges": "Підтримка користувачів, адміністраторів та розробників інших Matrix-мостів",
"Contributing code to Matrix and Riot": "Тим, хто хоче долучитись до розробки Matrix та Riot",
"Dev chat for the Riot/Web dev team": "Чат команди розробників Riot/Web",
"Dev chat for the Dendrite dev team": "Чат команди розробників Dendrite",
"Lots of rooms already exist in Matrix, linked to existing networks (Slack, IRC, Gitter etc) or independent. Check out the directory!": "У мережі Matrix вже існує багато кімнат, що з'єднані як з існуючими мережами (Slack, IRC, Gitter тощо), так і незалежними. Подивіться у каталозі кімнат!",
"Running Matrix services": "Запуск служби Matrix",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different Home server URL.<br/>This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different home server.<br/><br/>You can also set a custom identity server but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Ви можете використовувати параметри користувача сервера для входа на другі сервера Matrix, вказав другий URL-адресу домашнього сервера. <br/>Це дозволяє використовувати Riot з обліковим записом Matrix який існує на другому домашньому сервері.<br/><br/>Окрім цього, можливо встановити ідентифікаційний сервер користувача, але ви не зможете запросити других користувачів та бути запрошенному використовуючи адресу електронної пошти.",
"Co-ordination for Riot translators": "Координаційний чат для перекладачів Riot",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Ви можете використати власні параметри сервера для входу в інші Matrix сервери, вказавши інший URL. Це дозволить використовувати Riot з наявним обліковим записом Matrix на іншому сервері.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Ви також можете встановити власний сервер ідентифікації, але Ви не зможете запрошувати користувачів або бути запрошеним за адресою електронної пошти.",
"Need help?": "Допомогти?",
"Sign In": "Вхід",
"Create Account": "Створити аккаунт",
"Explore rooms": "Дослідити кімнати",
"Room Directory": "Каталог кімнат"
}