You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

21 lines
2.0 KiB

{
"Riot Desktop on %(platformName)s": "Leagan gnáthríomhaire Riot ar %(platformName)s",
"Unknown device": "Gléas nár aithníodh",
"%(appName)s via %(browserName)s on %(osName)s": "%(appName)s trí %(browserName)s ar %(osName)s",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Ní mór HTTPS a úsáid chun glaoch comhroinnt scáileáin a chur.",
"powered by Matrix": "cumhachtaithe ag Matrix",
"Custom Server Options": "Socruithe do fhreastalaí saincheaptha",
"You can use the custom server options to sign into other Matrix servers by specifying a different homeserver URL. This allows you to use Riot with an existing Matrix account on a different homeserver.": "Is féidir na socruithe do fhreastalaí saincheaptha a úsáid chun síniú isteach le freastalaithe Matrix eile ach URL freastalaí ar leith a shainiú. Cuirfidh sé seo ar do chumas Riot a úsáid le cuntas Matrix atá ar taifead ag an bhfreastalaí eile sin.",
"You can also set a custom identity server, but you won't be able to invite users by email address, or be invited by email address yourself.": "Freisin is féidir freastalaí aitheantais saincheaptha a úsáid, ach sa chás sin ní bheidh tú in ann cuireadh a thabhairt do dhaoine trí sheoladh ríomhphoist a sholáthar, ná glacadh le cuireadh trí ríomhphoist ach an oiread.",
"Dismiss": "Cuir uait",
"Welcome to Riot.im": "Fáilte romhat chuig Riot.im",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Meán comhrá agus comhoibriú, díláraithe agus criptithe, cumhachtaithe ag [matrix]",
"Sign In": "Sínigh Isteach",
"Create Account": "Déan cuntas a chruthú",
"Need help?": "An bhfuil cabhair uait?",
"Chat with Riot Bot": "Labhair le Riot Bot",
"Explore rooms": "Breathnaigh thart ar na seomraí",
"Room Directory": "Eolaire na Seomraí",
"Search the room directory": "Cuardaigh eolaire na seomraí",
"Get started with some tips from Riot Bot!": "Tosaigh le roinnt nod ó Riot Bot!"
}