You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

38 lines
3.7 KiB

{
"Dismiss": "Kapat",
"powered by Matrix": "Matrix'den besleniyor",
"Unknown device": "Bilinmeyen aygıt",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Ekran paylaşımlı arama yapmak için HTTPS kullanıyor olmalısınız.",
"Welcome to Element": "Element'e hoş geldiniz",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Merkezsiz, şifreli sohbet & işbirliği ile Matrix tarafından desteklenmektedir",
"Sign In": "Giriş Yap",
"Create Account": "Hesap Oluştur",
"Explore rooms": "Odaları keşfet",
"Invalid JSON": "JSON geçersiz",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Uygulama hazırlanırken beklenmeyen bir hata oldu. Detaylar için konsola bakın.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Hatalı ayarlar: default_server_config, default_server_name ve default_hs_url ayarlarından en fazla biri girilebilir.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Geçersiz yapılandırma: varsayılan sunucu seçilmemiş.",
"The message from the parser is: %(message)s": "Ayrıştırıcıdan gelen mesaj: %(message)s",
"Go to your browser to complete Sign In": "Oturum açmayı tamamlamak için tarayıcınıza gidin",
"Open user settings": "Kullanıcı ayarlarını aç",
"Your Element is misconfigured": "Element uygulaması hatalı ayarlanmış",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Element uygulamasının ayarları hatalı JSON içeriyor. Lütfen hatayı düzeltip sayfayı yenileyin.",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Yapılandırma (config) dosyası yüklenemedi: lütfen yeniden denemek için sayfayı yenileyin.",
"Download Completed": "İndirme Tamamlandı",
"Unsupported browser": "Desteklenmeyen tarayıcı",
"Your browser can't run %(brand)s": "Tarayıcınız %(brand)s uygulamasını çalıştıramıyor",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s, kullandığınız tarayıcı tarafından desteklenmeyen, gelişmiş tarayıcı özellikleri kullanıyor.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Daha iyi bir deneyim için lütfen <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> ya da <safariLink>Safari</safariLink> tarayıcılarından birini yükleyin.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Şu anda kullanmış olduğunuz tarayıcınızı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak uygulamanın sunduğu bazı ya da bütün özellikler çalışmayabilir ve deneyiminizi kötü yönde etkileyebilir.",
"I understand the risks and wish to continue": "Riskleri anlıyorum ve devam etmek istiyorum",
"Go to element.io": "element.io adresine git",
"Failed to start": "Başlatılamadı",
"Previous/next recently visited room or community": "Yakında ziyaret edilen önceki/sonraki oda veya topluluk",
"Powered by Matrix": "Gücünü Matrix'ten alır",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName) (%(browserName), %(osName))",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s Masaüstü (%(platformName)s)",
"Open": "Aç",
"Missing indexeddb worker script!": "Indexeddb worker kodu eksik!",
"Use %(brand)s on mobile": "Mobilde %(brand)s kullan",
"Switch to space by number": "Sayı ile belirtilen alana geç"
}