You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

36 lines
3.5 KiB

{
"Welcome to Element": "Vítá vás Element",
"Unknown device": "Neznámé zařízení",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Pro uskutečnění hovoru se sdílením obrazovky musíte používat HTTPS.",
"Dismiss": "Zahodit",
"powered by Matrix": "používá protokol Matrix",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Decentralizovaný, šifrovaný chat a spolupráce na platformě [matrix]",
"Sign In": "Přihlásit se",
"Create Account": "Vytvořit účet",
"Explore rooms": "Procházet místnosti",
"The message from the parser is: %(message)s": "Zpráva z parseru je: %(message)s",
"Invalid JSON": "Neplatný JSON",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Neočekávaná chyba při přípravě aplikace. Podrobnosti najdete v konzoli.",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Neplatná konfigurace: je možné specifikovat pouze jednu volbu z default_server_config, default_server_name, nebo default_hs_url.",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Neplatná konfigurace: není zadán výchozí server.",
"Open user settings": "Otevřít uživatelské nastavení",
"Go to your browser to complete Sign In": "Přejděte do prohlížeče a dokončete přihlášení",
"Your Element is misconfigured": "Váš Element je nesprávně nastaven",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Vaše konfigurace Elementu obsahuje nesprávná data JSON. Vyřešte prosím problém a načtěte znovu stránku.",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Nepodařilo se načíst konfigurační soubor: abyste to zkusili znovu, načtěte prosím znovu stránku.",
"Download Completed": "Stahování dokončeno",
"Open": "Otevřít",
"Previous/next recently visited room or community": "Předchozí/další nedávno navštívená místnost či skupina",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Unsupported browser": "Nepodporovaný prohlížeč",
"Your browser can't run %(brand)s": "Váš prohlížeč nedokáže spustit %(brand)s",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s využívá pokročilých funkcí prohlížeče, které ten váš nepodporuje.",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Pro nejlepší zážitek si prosím nainstalujte prohlížeč <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, nebo <safariLink>Safari</safariLink>.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Můžete pokračovat v užívání vašeho současného prohlížeče, ale některé (nebo dokonce všechny) funkce nemusí fungovat a vzhled a chování aplikace nemusí být správné.",
"I understand the risks and wish to continue": "Rozumím a přesto chci pokračovat",
"Go to element.io": "Přejít na element.io",
"Failed to start": "Nepovedlo se nastartovat",
"Powered by Matrix": "Běží na Matrixu",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s pro desktopový počítač (%(platformName)s)",
"Missing indexeddb worker script!": "Nenačetl se skript spravující indexdb!"
}