You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

36 lines
3.4 KiB

{
"The message from the parser is: %(message)s": "Sõnum parserist on: %(message)s",
"Invalid JSON": "Vigane JSON",
"Unknown device": "Tundmatu seade",
"Invalid configuration: no default server specified.": "Vigane seadistus: vaikimisi server on määramata.",
"Unable to load config file: please refresh the page to try again.": "Seadistuste faili laadimine ei õnnestunud: uuesti proovimiseks palun lae leht uuesti.",
"Unexpected error preparing the app. See console for details.": "Rakenduse ettevalmistamisel tekkis ootamatu viga. Täpsema teabe leiad konsoolist.",
"Open user settings": "Ava kasutaja seadistused",
"Go to your browser to complete Sign In": "Sisselogimiseks ava oma brauser",
"Dismiss": "Loobu",
"Decentralised, encrypted chat & collaboration powered by [matrix]": "Matrix'i protokollil põhinev hajutatud ja krüpteeritud suhtlus- ning ühistöörakendus",
"Explore rooms": "Uuri jututubasid",
"Missing indexeddb worker script!": "Lahendusest puudub indexeddb skript!",
"Invalid configuration: can only specify one of default_server_config, default_server_name, or default_hs_url.": "Vigane seadistus. Sa võid määrata vaid ühe alljärgnevatest: default_server_config, default_server_name või default_hs_url.",
"Previous/next recently visited room or community": "Eelmine/järgmine hiljuti kasutatud jututuba või kogukond",
"You need to be using HTTPS to place a screen-sharing call.": "Ekraani jagava kõne jaoks pead kasutama HTTPS-ühendust.",
"powered by Matrix": "põhineb Matrix'il",
"Welcome to Element": "Tere tulemast kasutama suhtlusrakendust Element",
"Sign In": "Logi sisse",
"Create Account": "Loo konto",
"%(brand)s Desktop (%(platformName)s)": "%(brand)s'i töölauaversioon (%(platformName)s)",
"%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)": "%(appName)s (%(browserName)s, %(osName)s)",
"Unsupported browser": "Sellele brauserile puudub tugi",
"Please install <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink>, or <safariLink>Safari</safariLink> for the best experience.": "Parima kasutuskogemuse jaoks palun paigalda <chromeLink>Chrome</chromeLink>, <firefoxLink>Firefox</firefoxLink> või <safariLink>Safari</safariLink>.",
"You can continue using your current browser, but some or all features may not work and the look and feel of the application may be incorrect.": "Sa võid jätkata praeguse brauseri kasutamist, kuid mõned või kõik funktsionaalsused ei pruugi toimida ning rakenduse välimus võib vigane olla.",
"I understand the risks and wish to continue": "Ma mõistan riske ja soovin jätkata",
"Go to element.io": "Mine element.io lehele",
"Failed to start": "Käivitamine ei õnnestunud",
"Download Completed": "Allalaadimine on lõpetatud",
"Open": "Ava",
"Your Element is misconfigured": "Sinu Element on valesti seadistatud",
"Your Element configuration contains invalid JSON. Please correct the problem and reload the page.": "Sinu Element'i seadistustes on vigased JSON-vormingus andmed. Palun paranda see viga ja lae leht uuesti.",
"Your browser can't run %(brand)s": "%(brand)s ei toimi sinu brauseris",
"%(brand)s uses advanced browser features which aren't supported by your current browser.": "%(brand)s kasutab mitmeid uusi brauseri-põhiseid tehnoloogiaid, mis ei ole veel sinu veebibrauseris toetatud.",
"Powered by Matrix": "Põhineb Matrix'il"
}