Coincidence detection as a crate
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

13 satır
333 B

  1. # ---> Rust
  2. # Generated by Cargo
  3. # will have compiled files and executables
  4. /target/
  5. # Remove Cargo.lock from gitignore if creating an executable, leave it for libraries
  6. # More information here https://doc.rust-lang.org/cargo/guide/cargo-toml-vs-cargo-lock.html
  7. Cargo.lock
  8. # These are backup files generated by rustfmt
  9. **/*.rs.bk