Coincidence detection as a crate
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

10 wiersze
237 B

  1. [package]
  2. name = "coincidence"
  3. version = "1.4.88"
  4. authors = ["Jacob Goldberg <j.goldberg@mossad.gov.il>"]
  5. edition = "2018"
  6. # See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html
  7. [dependencies]